Chi tiết

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh và Đầu tư

Cập nhật:31.03.2014

Văn phòng : 28-30 Nguyễn Thái Bình Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1.

Điện thoại : (08) 38.218.349

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Công ty; tham mưu định hướng và xây dựng các chỉ tiêu giải pháp sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty.

- Tham mưu xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc. Theo dõi cập nhật, báo cáo tiến độ tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao hoạt động của các đơn vị đạt kết quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng đơn giá thuê bao, định mức lao động, đơn giá tiền lương hàng năm.

- Quản lý, tổ chức các hoạt động kinh doanh; nghiên cứu xây dựng các dự án thành lập hoặc mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch quảng cáo tiếp thị.

- Lập kế hoạch đầu tư để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động các đơn vị. Lập các kế hoạch đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đánh giá công tác quản lý khai thác sử dụng các nguồn vốn đầu tư và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả các đồng vốn đầu tư.

Các bài viết khác

Phòng Kỹ thuật vật tư Cập nhật:31.03.2014
Phòng Kế toán thống kê Cập nhật:31.03.2014
Phòng Quản lý nhà và lưu trữ Cập nhật:31.03.2014
Đội công viên Cập nhật:25.03.2014

Video

Hotline

(028) 38.215.611

Hỗ trợ

Liên kết web

Thống kê

  • Đang online :  9

Quảng cáo