Chi tiết

Phòng Kế toán thống kê

Cập nhật:31.03.2014

Văn phòng : 28-30 Nguyễn Thái Bình Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1.

Điện thoại : (08) 38215845.

-  Tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực quản trị tài chính, kế toán, thống kê, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh trong từng lĩnh vực, tham mưu và đề xuất xử lý các tình huống khẩn cấp về tài chính của Công ty.

- Tổ chức thực hiện các công việc sau:

+ Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán-thống kê, theo đúng Luật Kế toán, Luật Thống kê của Nhà nước.

+ Quản lý các khoản thu, chi và quyết toán tài chính đúng theo quy định Nhà nước; các khoản thu chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác (theo quy trình, theo thỏa ước lao động tập thể …), huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Lập báo cáo tài chính và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng năm của Công ty. Cung cấp các số liệu, tài liệu kịp thời cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty; phân tích tài chính hàng quý, năm.

+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh và dịch vụ về kế hoạch thu-chi tài chính.

Các bài viết khác

Video

Hotline

(028) 38.215.611

Hỗ trợ

Liên kết web

Thống kê

  • Đang online :  4

Quảng cáo